Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Nas Pani/Pana danych osobowych, przysługujące Pani/Panu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] informujemy, że:

Kto jest administratorem danych?

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest NEW ANNA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nowej Dębie przy ulicy Szypowskiego 11, 39-460 Nowa Dęba, office@annacosmetics.pl/ sklep@fergiobellaro.pl, NIP: PL8672238663.

 Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych oraz w celu umożliwienia kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora znajdują się poniżej.

Adres korespondencyjny: NEW ANNA COSMETICS Sp. z o.o., ul. Szypowskiego 11, 39-460 Nowa Dęba

E-mail: office@annacosmetics.pl; sklep@fergiobellaro.pl 

NIP: PL8672238663

 Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Cele przetwarzania

danych

Podstawy

prawne

Okres przetwarzania

wykonanie umowy łączącej nas
z naszymi Użytkownikami

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

 

do czasu wygaśnięcia danej umowy, a po jej wygaśnięciu tylko, gdy jest to prawem wymagane

lub dozwolone

 

przesyłanie informacji o ofertach oraz marketingowych

dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

– przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora

 

do czasu zgłoszenia sprzeciwu

 

realizacja przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, cywilnego
lub prawa pracy

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

przez okres określony prawem dla danego przetwarzania

 

przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną - Newsletter

rekrutacja

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
– zgoda

 

do momentu realizacji celu, w jakim zgoda została pozyskana lub wycofania zgody, w zależności, które zdarzenie nastąpiło pierwsze

Komu powierzamy dane?

Obiorcami danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy podmiotom, będącymi dostawcami systemów informatycznych lub usług hostingowych. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, w tym poprzez zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub program „Tarcza Prywatności” UE-USA.

Informacje Handlowe – Newsletter

Posiada Pan/Pani możliwość subskrybowania Newslettera, podając adres e-mail. Podając te dane wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od NEW ANNA COSMETICS Sp. z o.o.. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informujemy Panią/Pana o ofertach, promocjach, wyprzedażach, kuponach rabatowych. Mogą Państwo również zostać poproszeni o wyrażenie opinii za pomocą ankiet.

W dowolnym momencie może Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@annacosmetics.pl/ sklep@fergiobellaro.pl.

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o uzyskaną od Pani/Pana zgodę, może Pan/Pani wycofać taką zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres: office@annacosmetics.pl / sklep@fergiobellaro.pl lub w formie pisemnej na adres: NEW ANNA COSMETICS Sp. z o.o.,
ul. Szypowskiego 11, 39-460 Nowa Dęba.

Czy musisz podawać dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług.
W przypadku rekrutacji niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w tym procesie.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl